जिल्ला वन कार्यालय, सल्यानमा  यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

लक्ष्य र उद्देश्य

दुरदृष्टि
“स्थानीय जनताको सक्रिय सहभागितामा वनक्षेत्रको विकास तथा बैज्ञानिक व्यवस्थापन र वातावरण क्षेत्र संरक्षण गरी लाभको न्यायोचित वितरण गर्दै जीविकोपार्जनमा सुधार तथा आयआर्जनमा बृद्धि भई पारिस्थितिकिय सन्तुलन र सल्यान जिल्लाको दिगो विकास भएको हुनेछ ।”

परिकल्पना
दुरदृष्टि निर्माण सगै तथा क्षेत्रगत छलफलबाट यस जिल्लालाई २० बर्ष पछि यस्तो देखिने भन्ने परिकल्पना गरिएको थियो ।

 •     नाङ्गा खालि जग्गामा घाँस रोपण र व्यापक बृक्षारोपण गरी पशुपालन तथा गैह्रकाष्ठ वन पैदावार रोपणबाट सल्यान जिल्लाबासीको जिविकोपार्जन सुधार हुने ।
 •     ऐतिहासिक तथा सुन्दर ठाँउ कुविन्डे दहको वातावरण संरक्षण तथा व्यवस्थापन भई पर्यापर्यटनबाट आर्थिक लाभ लिएको हुने ।
 •   सल्लाको वन वहुपयोगी चौडापाते वनमा रुपान्तरण हुने ।
 •    वन पैदावारमा आधारित स्थानिय उद्यमको स्थापना हुनेछ भने यसको दिगो व्यवस्थापन हुने ।
 •   जिल्लामा जैविक विविधता संरक्षण गर्दै पर्यापर्यटन विकास गर्दै आर्थिक लाभ लिने ।
 •  स्थानिय जनताहरु वन प्रति उत्तरदायी भई व्यवस्थापनमा सक्रिय सहभागी हुने ।
 •  दलित, जनजात तथा महिलाको उचित सहभागिता भएको हुने ।
 •   आम्दानीको न्यायोचित वितरण हुने
 •  सामुदायिक वनहरुमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भइ रेड प्लसबाट आर्थिक लाभ लिने ।
 •    पानी स्रोत संरक्षण हुने ।
 •    भू क्षमता अनुसारको जमिनको प्रयोग भई भू संरक्षण हुने ।
 •    सरकार निजी क्षेत्रको साझेदारिमा व्यवसायिक पशुपालन शुरु भई आयआर्जन बृद्धि हुने ।
 •    पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा आयमूलक तथा पहिरो रोकथाम गर्ने प्रजाती बृक्षरोपण भई पहिरो रोकथाम भई माटो सुधार हुनेछ ।
 •  वन पैदावारमा आधारित उद्यमबाट स्वरोजगार सृजना हुनुको साथै आर्थिक समृद्धि तिर उन्मुख हुनेछ ।
 •   स्थानियस्तरमा जनचेतना अभिबृद्धि भई वन डढेलो, चरिचरण, चोरी निकासी र अतिक्रमण स्वतः कम हुनेछ ।
 •  वन क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागी सरोकारवालाहरुको सकारात्मक सहयोग हुने ।
 •   सामुदायिक वनहरुमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हुने ।
 •  मोटरबाटोको दायाबाया बृक्षरोपण भई माटो संरक्षण तथा सौन्दर्यतामा बृद्धि हुने ।

 

पुरा पढनलाई डाउनलोड गर्नुहोस ।